Anubanlampang School Lampang, Thailand

          "พี่พอใจ" ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สาระทัศนศิลป์ รายวิชา ทัศนศิลป์ สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อศึกษาเรียนรู้สาระความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์ ชมเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมที่เป็นตำนานเล่าขานเพื่อสืบสานและสร้างแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์งานศิลป์ พบกับศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ทั่วโลกที่สามารถเลือกเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ที่ทำให้น้องๆ "พอใจ" www.porjai.in.th

 ทัศนธาตุ : องค์ประกอบศิลป์ : จินตนาการ : สื่อความหมาย 

 เทคนิค : วัสดุ : อารมณ์ ความรู้สึก สีสัน 

หัวโขน - ภาคกลาง
มรดกไทย มรดกโลก

เรือกอและ - ภาคใต้
วิถีประมงชาวมุสลิมพื้นบ้าน

ร่มบ่อสร้าง - ภาคเหนือ
หัตถศิลป์ล้านนา จากพุทธบูชาสู่อาชีพ

หน้ากากผีตาโขน - ภาคอีสาน
เทศกาลแห่งความเชื่อ สีสัน และรอยยิ้ม

โอ่งมังกร - ภาคกลาง
ราชบุรี ราชาเมืองโอ่ง

หนังตะลุง - ภาคใต้
หนังสัตว์กับมนต์เสน่ห์ของแสงเงา

เครื่องเงิน - ภาคเหนือ
หัตถศิลป์ทรงคุณค่าแห่งล้านนา

ธุงไยแมงมุม - ภาคอีสาน
สีสันของเส้นด้ายจากแรงศรัทธาสู่หัตถกรรม

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2567

พิมพ์ไทย โดเมน ดอทไทย : .ไทย

พิมพ์ไทยด้วยชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย